รักษ์โบราณวัตถุ  รักษ์โบราณวัตถุ


            ความ สำคัญของการอนุรักษ์โบราณวัตถุ โดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เชิงป้องกัน หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนแนวทางการป้องกันปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่โบราณวัตถุ หรือการสาธารณสุขสำหรับ “โบราณวัตถุ” นั้นเองเหมือนการบำรุงรักษาสุขภาพกาย โดยไม่ผลักภาระไปให้กับแพทย์หรือผู้ทำการซ่อมแซม หรือนักอนุรักษ์เพราะประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ และการซ่อมแซมโบราณวัตถุแต่ละชิ้นนั้น เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและระยะเวลา รวมถึงค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาโบราณวัตถุหรือวัตถุสะสมอย่างถูกต้องตาม หลักวิชาการด้านการอนุรักษ์
หนังสือเล่มนี้เขียนโดย สมถวิล นิลวิไลและศิริชัย หวังเจริญ.   รักษ์โบราณวัตถุ.   กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.  2552.


00910 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2011-07-26 16:50:04 v : 3164ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา