โลกกำลังเข้าสู่ยุค “การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่”


 

โลกกำลังเข้าสู่ยุค “การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่” อีกครั้ง

 

นักวิทยาศาสตร์เผยโลกกำลังเข้าสู่ยุคการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตครั้งใหม่ และมนุษย์จะอยู่ในกลุ่มผู้ประสบภัยนั้นด้วย

สำนักข่าวบีบีซี รายงานผลการศึกษาร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Stanford, Princeton และ Berkeley 
เกี่ยวกับสถานการณ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง กำลังสูญหายไปจากธรรมชาติด้วยอัตราที่สูงกว่าในยุคก่อนที่จะมีมนุษย์ย่ำเท้าลง
บนพื้นโลกถึงกว่า 100 เท่า ในรายงานครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่า “เรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ 6 
อย่างไร้สงสัยอื่น ๆ อีกต่อไป” ซึ่งครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อราว 65 ล้านปีก่อน ด้วยสมมติฐานสาเหตุที่เป็นไปได้ที่สุดว่า 
ไดโนเสาร์ถูกกวาดล้างด้วยสะเก็ดดาวขนาดใหญ่พุ่งชนโลก

จากการศึกษาย้อนไปในอดีตถึงอัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจำพวกมีกระดูกสันหลังด้วยการประเมินซากฟอสซิลต่าง ๆ 
พบว่า อัตราการสูญพันธุ์ที่กำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้สูงกว่าในช่วงในเวลาที่โลกอยู่ในภาวะปกติถึงกว่า 114 เท่า 
แม้ว่าจะมีการอนุรักษ์กันอย่างจริงจังแค่ไหนก็ตาม

โดยตั้งแต่ช่วงต้นคริสต์ศักราชที่ 19 กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังมากกว่า 400 ชนิดได้สูญหายไปจากธรรมชาติ 
ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะดำเนินต่อไปอีกกว่า 10,000 ปี ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลภาวะและการตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น ส่งผลให้ระบบนิเวศถูกทำลาย เช่น 
ผลประโยชน์ที่ได้จากการผสมเกสรของผึ้ง (ความหลากหลายทางพันธุ์กรรมในรุ่นลูก, ความสามารถในการ
อยู่รอด/ทนต่อโรค เป็นต้น) จะหายไปภายใน 3 ช่วงอายุคน

bee1 news1

แหล่งที่มาภาพ : http://static.guim.co.uk/sys-images/Environment/Pix/pictures/2008/08/08/bee1.jpg
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for 
Conservation of Nature (IUCN)) ที่รายงานว่า ทั่วโลกมีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำประมาณ 41% และสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม 25% อยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากผลกระทบของการขยายตัวของพื้นที่การเกษตรที่รุก
ล้ำพื้นที่ป่าและการรุกรานของสายพันธุ์ต่างถิ่น


deforestation 2074483b

แหล่งที่มาภาพ : http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02074/deforestation_2074483b.jpg

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน

ที่มาของข่าว : http://www.bbc.com/news/science-environment-33209548
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150619152142.htm
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : Gerardo Ceballos, Paul R. Ehrlich, Anthony D. Barnosky, 
Andrés García, Robert M. Pringle and Todd M. Palmer. Accelerated modern 
human–induced species losses: Entering the sixth mass extinction. 
Science Advances, 2015 DOI: 10.1126/sciadv.140025305332 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2015-07-02 13:53:12 v : 4767ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา