Five Reasons why you should Play Sports!


Five Reasons why you should Play Sports!

Why play sports? You might say "to get exercise" and you'd be right. To have fun? That's true, too. But there's more. In fact (ADV): อันที่จริงแล้ว, there are at least 5 more reasons. According to (PREP): ตามที่ the Women's Sports Foundation, people who play sports get a lot more than just fit.

ทำไมเราถึงควรจะเล่นกีฬา คุณอาจจะตอบว่า ก็เพื่อออกกำลังกายยังไงล่ะ ซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะคะ แต่การเล่นกีฬานั้นยังสร้างความสนุกสนานให้กับคุณได้อีกด้วย แต่ยังไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะทางมูลนิธิการกีฬาของสหรัฐอเมริกาเขาศึกษามาแล้วว่า เด็กที่เล่นกีฬานั้นได้อะไรมากกว่าสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ

1.     People who play sports do better in school. You might think that athletics will take up all your study time. But research shows that children who play sports do better in school than those who don't. Exercise improves (V): ทำให้ดีขึ้น learning, memory (N): ความทรงจำ, and concentration (N): สมาธิ, which can give active children an advantage in the classroom.

คนที่เล่นกีฬามีผลการเรียนที่ดีกว่าคนที่ไม่เล่นกีฬา คุณอาจจะคิดว่าการเล่นกีฬาจะบั่นทอนเวลาในการศึกษาเล่าเรียนของลูกๆของคุณ แต่ว่าการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเล่นกีฬาสามารถทำให้เด็กมีสมาธิที่ดีขึ้น และส่งผลให้จดจำบทเรียนได้ดีมากขึ้น

2.     People who play sports learn teamwork and goal-setting skills. Sports teach valuable (ADJ): ที่มีคุณค่า life skills. When you working with coaches, trainers, and teammates to win games and achieve goals, you're learning how to be successful. Those skills will serve you well at work and in family life.

คนที่เล่นกีฬาสามารถเข้าร่วมกับผู้อื่นและทำงานเป็นกลุ่มได้ดีมากขึ้น เมื่อคุณเล่นกีฬา คุณจะต้องใช้เวลาร่วมกับผู้คนอื่นๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโค้ช ครูฝึก หรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีม ซึ่งนอกจากการเล่นกีฬาจะทำให้เด็กๆเข้าร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดีแล้ว การเล่นกีฬายังเป็นการสอนให้เด็กๆรู้ถึงวิธีที่จะนำเขาสู่ความสำเร็จอีกด้วย

3.     Sports are good for health. In addition to being fit and maintaining a healthy weight, girls who play sports are also less likely to smoke.

การเล่นกีฬานั้นดีต่อสุขภาพ ในการที่จะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพร้อมทั้งรักษาน้ำหนักไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป นอกจากนั้นคนที่เล่นกีฬามีแนวโน้มจะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่มากกว่าเด็กที่ไม่เล่นกีฬาอีกด้วย

4.      Playing sports boosts self-confidence. Children who play sports feel better about themselves. Why? It builds confidence (N): ความมั่นใจ when you know you can practice (V): ฝึกฝน, improve, and achieve (V): บรรลุ your goals (N): เป้าหมาย. Sports are also a feel-good activity because they help children get in shape, maintain a healthy weight, and make new friends.

การเล่นกีฬาทำให้เด็กมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น เพราะความมั่นใจนั้นสามารถสร้างขึ้นได้จากการฝึกฝนและพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นการเล่นกีฬายังทำให้เด็กมีรูปร่างดีและมีเพื่อนเยอะอีกด้วย

5.            Exercise cuts the pressure. Playing sports can lessen stress and help you feel a little happier. How? The brain chemicals released during exercise improve a person's mood (N): อารมณ์.

การเล่นกีฬาทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น เพราะการเล่นกีฬาทำให้เราคลายเครียดได้ ยังไงน่ะเหรอ ก็เพราะว่าเวลาเราเล่นกีฬานั้น สมองจะปล่อยสารเคมีที่ช่วยทำให้เรามีอารมณ์ที่โปร่งใส และมีความสุขมากขึ้นออกมาน่ะสิ

00420 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2010-07-05 23:41:48 v : 2981ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา