อภิวัฒน์การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย


การที่ประเทศไทยเราพัฒนาภายใต้ระบบทุนนิยมเสรีมานาน 5 ทศวรรษ ได้ถอนรากถอนโคนสภาพสังคมของไทยแบบดั้งเดิมให้เปลี่ยนไปอย่างมหาศาล ทั้งคุณภาพชีวิตในเขตเมืองที่ตกต่ำ ขนาดครอบครัวที่เล็กลง อัตราการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้น สภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่โดยปราศจากพ่อแม่หรือห่างไกลพ่อแม่ที่เพิ่มขึ้น การละเลยและความล้มเหลวในการกระจายการผลิตและรายได้ลงไปสู่ฐานชุมชนหมู่บ้าน ให้มีความมั่นคงเข้มแข็งเพียงพอที่จะรักษาโครงสร้างและสายใยของสังคมและครอบครัวแบบเดิมไว้ได้ ฯลฯ สภาพเช่นนี้ทำให้เกิด  “เด็กด้อยโอกาส” บนผืนแผ่นดินไทยจำนวนมากยิ่งขึ้นทุกที และจะกลายเป็น “ระเบิดเวลา” ที่สามารถก่อความเสียหายอย่างลึกล้ำแก่สังคมโดยรวมในอนาคตอันใกล้ 

 

โหลดหนังสือ  คลิก03885 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2014-05-24 01:23:31 v : 5334ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา