เครียดกันทั้งปี


ภาพจากhttp://istressmanagement.blogspot.com

ความเครียดที่มากเกินความพอดี มักส่งผลเสียมากมายหลายประการ ผู้ที่สามารถจัดการกับความเครียดหรือบริหารความเครียดได้ดีจะช่วยให้เผชิญความเครียดได้อย่างมีสุขหรือมีความทุกข์น้อยลง  วันนี้มีวิธีลดความเครียดที่นำมาสรุปให้ได้นำไปใช้กัน


          1. หลีกเลี่ยงความเครียดที่ไม่จำเป็น  ถอยห่างจากสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เครียด 
          
          2. ปรับเปลี่ยนสถานการณ์
        หากจำเป็นต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มักก่อให้เกิดความเครียด อย่ากังวลไปก่อน มองหาแง่ดีในสถานการณ์เหล่านั้น และวางแผนเผชิญกับสถานการณ์นั้นๆ จะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์เครียด ๆ ให้ลดน้อยลงได้
          3. ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
          ไม่ต่อต้านกับสถานการณ์ที่สร้างความเครียด ให้กำลังใจตัวเองเสมอๆว่าเรามีความสามารถปรับตัวให้เผชิญกับสถานการณ์นี้ได้ และมันต้องผ่านไปได้ด้วยดี

          4. ยอมรับว่าบางสถานการณ์เรามิอาจควบคุมได้
          อย่าพยายามเปลี่ยนแปลง หรือควบคุมสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหรือความสามารถของเรา
 
          5. ดูแลสุขภาพกาย
          - ออกกำลังกายโดยสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน

  - และนอนหลับให้สนิทวันละ 7-8 ชั่วโมง
          - ทานอาหารที่มีประโยชน์  ลดการรับประทานชา กาแฟ แอลกอฮอล์ และบุหรี่ 
       
 6.  ดูแลสุขภาพใจ
  หากิจกรรมที่ชื่นชอบทำบ้าง เช่น ฟังเพลง เล่นดนตรี ชมภาพยนตร์ ปลูกต้นไม้ ท่องเที่ยว 

ดร.ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ  www.traning2smart.com


03790 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2013-12-28 10:37:39 v : 5897ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา