เวียงจันทน์มีวันเวย์ผุดขึ้นหลายสาย


 
ไปเวียงจันทน์เที่ยวนี้มีหลงทาง วันเวย์ผุดขึ้นอีกหลายสาย
 
       ใครจะไปคาดคิดว่าเมืองหลวงของลาวที่มีประชากรราว 7 แสนคน จะประสบปัญหาการจราจรติดขัดมากมาย แต่เศรษฐกิจที่ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 8% ตลอดหลายปีมานี้ บ่งชี้ว่าประเทศร่ำรวยขึ้น รายได้ต่อหัวประชากรสูงขึ้น และเกิดมีชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ยวดยานชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ส่วนตัว ในขณะที่ระบบขนส่งมวลชนพัฒนาไม่ทัน 
       
       สำนักงานโยธาธิการและขนส่งนครเวียงจันทน์ ได้ประกาศเดินรถทางเดียวบนถนนสายสำคัญเลียบแม่น้ำโขงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.เป็นต้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และป้องกันเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอันเนื่องจากความแออัดคับคั่ง แต่จะส่งผลกระทบถึงถนนสายสำคัญอีกหลายสาย สื่อของทางการรายงาน
       
       ถนนฟ้างุม เลียบริมฝั่งโขงจากย่านใจกลางเมืองไปเชื่อมถนนสุพานุวง (เลข 13 เหนือ) ไปยังแขวง (จังหวัด) ภาคเหนือ ช่วงยาวจากบริเวณวัดจันทน์ลงไปในเขตเมือง (อำเภอ) จันทบูลีจะเป็นวันเวย์สายใหม่ ที่ให้แล่นขึ้นได้ทิศทางเดียว และกำหนดวันคู่-วันคี่สำหรับจอดรถสองฝั่งถนน หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่รายงาน
       
       นายเดดสงคาม ทำมะวง หัวหน้าสำนักงานการโยธาฯ กล่าวว่า ถนนฟ้างุม ที่เคยให้แล่นสวนทางกันนั้น ปัจจุบันสับสนอลหม่าน มียวดยานเข้าไปใช้มากขึ้น และในยามเย็นยังมีแม่ค้าแม่ขายตั้งร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้และอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่าวัดจันทน์ ที่ได้กลายตลาดริมโขง ทำให้ไม่ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ถนน และผู้ขับขี่
       
       สำนักงานการโยธาฯ กับกองบัญชาการตำรวจนครหลวง ได้เห็นพ้องที่จะใช้มาตรการเดินรถทางเดียวเพื่อแก้ปัญหา หนังสือพิมพ์ของทางการนครเวียงจันทน์รายงาน
       
       การปรับเปลี่ยนการาจราจรถนนฟ้างุม จะส่งผลกระทบต่อการสัญจรตามถนนเสดถาทิลาด ช่วงตั้งแต่สามแยกทำเนียบประธานประเทศ (ถนนล้านช้าง) ไปจนถึงสี่แยกโรงเรียนเทคนิคปากป่าสัก รวมทั้งถนนซอย และเส้นทางเชื่อมถนนเสดถาทิลาด-ถนนฟ้างุมกับอีกหลายสาย
       
       ทางการจะเร่งจัดทำป้ายจราจรให้แล้วเสร็จ และทดลองวิ่งตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.เป็นต้นไป จนกระทั่งถึงกำหนดปฏิบัติจริงโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยแนะนำตักเตือนในระยะแรก และจะเริ่มเคร่งครัดหลังจาก 1 เดือนผ่านไป สื่อของทางการกล่าว
       
       ริมแม่น้ำโขงช่วงหนึ่งของถนนฟ้างุม ยังเป็นที่ตั้งสวนสาธารณะเจ้าอนุ ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในยามเย็นแห่งใหม่ของชาวเมืองหลวง และบรรดานักท่องเที่ยว มีร้านค้า ร้านอาหาร และตลาดจำหน่ายสินค้าในยามค่ำคืนอีกด้วย
       
       การจราจรในเมืองหลวงของลาวเป็นปัญหามาหลายปีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่วโมงเร่งด่วน ถึงแม้ที่ผ่านมา จะมีการตัด และเพิ่มขยายถนนหลายสาย รวมทั้งสร้างถนนอ้อมเมือง ทางการได้พยายามชักชวนให้ชาวเมืองหันมาใช้รถเมล์โดยสารประจำทางแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยจัดให้มีรถเมล์บริการมากขึ้น รวมทั้งรถเมล์ปรับอากาศ ขยายเส้นทางออกนอกเมืองมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ
       
       ในเดือน ม.ค.ปีนี้ เวียงจันทน์ มีรถจดทะเบียนใหม่ 6,229 คัน เพิ่มขึ้นกว่า 1,000 คันเทียบกับเดือนเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว ในนี้เป็นรถยนต์ส่วนตัว 635 คัน จักรยานยนต์ 3,983 คัน ที่เหลือเป็นรถบรรทุก รถตู้ รถโดยสาร และรถประเภทอื่นๆ
       
       จนถึงสิ้นเดือนเดียวกัน เมืองหลวงของลาวมีรถจดทะเบียนทั้งสิ้น 589,567 คัน หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ-สังคม รายงานอ้างตัวเลขของกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
www.educathai.com/read.php?id=49


03683 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2013-08-23 15:42:14 v : 5521ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา