ชีวิตสมัยใหม่สมองเสื่อมมากขึัน


 


วารสารการแพทย์ “การสาธารณสุข” ของสหรัฐฯ รายงานว่า นักวิทยาศาสตร์กำลังห่วงใยว่าวิถีชีวิตแบบสมัยใหม่ที่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และสารเคมีกันอย่างทุกวันนี้ ทำให้มนุษย์ต้องตกเป็นเหยื่อของโรคภัยทางระบบประสาทกันเสียตั้งแต่ยังอายุยังน้อยยิ่งขึ้น

การศึกษาระยะเมื่อหลังๆสุด ทำให้พบว่ามีผู้ที่อายุยังไม่ถึง 74 ปี พากันเสียชีวิตด้วยโรคทางระบบประสาท อย่างเช่น กลุ่มโรคสมองเสื่อม เป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น และที่น่าตกใจก็คือ มันชักเริ่มเล่นงานผู้คนที่อายุยังไม่ถึง 55 ปี จากสถิติในชาติตะวันตกที่ใหญ่ที่สุด 5 ชาติ ปรากฏว่าอเมริกาเมื่อช่วงระหว่างปี พ.ศ.2522-2553 มียอดผู้เสียชีวิตด้วยโรคทางระบบประสาททุกชนิดสูงที่สุดนับเป็นร้อยละ 66 ของผู้ชาย และสตรีสูงถึงร้อยละ 92 ในขณะที่สถิติของอังกฤษสูงรองลงมา.

http://m.thairath.co.th/content/edu/344972

 

 03480 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2013-05-19 10:41:28 v : 5924ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา