เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น


ดร.ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ

พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่า ท่านทั้งหลายเคยผ่านช่วง "วัยรุ่น" มาก่อน แล้วท่านเคยมีปัญหาหรือไม่ ? พ่อ แม่ ผู้ใหญ่ในสมัยที่ท่านเป็นวัยรุ่น ไม่เข้าใจท่าน  ..........มาในช่วงวัยที่ท่านเป็น "ผู้ใหญ่" "ผู้สูงอายุ" ท่านเข้าใจ "วัยรุ่น" และวัยรุ่นเข้าใจท่านหรือไม่  ........ มาเสียเวลาสักนิดเพื่อชม คลิป ...ต่อไปนี้  ........ผมหวังว่าท่านจะเข้าใจวัยรุ่นมากขึ้น และท่านก็จะสามารถอยู่ร่วมกับวัยรุ่นด้วยความรักและเข้าใจ 

 01525 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2012-05-24 21:45:29 v : 1798ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา