นิทานจีนเรื่อง七只小羊 qi1 zhi1 xiao3 yang2 ลูกแพะเจ็ดตัว


羊妈妈要出门了,

yang2 ma1ma yao4 chu1 men2 le

临走前他告诉七只小羊不要给陌生人开门。

lin2 zou3 qian2 ta1 gao4 su4 qi1 zhi1 xiao 3 yang2 bu2 yao4 gei3  mo4 sheng1 ren2 kai1 men2

แม่แพะจะออกจากบ้าน 

ก่อนจะออกไปแม่แพะบอกกับลูกแพะทั้งเจ็ดว่า

อย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้า

 

羊妈妈刚走,一匹狼就来到门口,

yang2 ma1ma gang1 zou3 yi1pi3 lang2 jiu4 lai2 dao4 men2 kou3

假装羊妈妈骗小洋开门。

jia3 zhuang1 yang2 ma1ma pian4 xiao3 yang2 kai1 men2

แม่แพะเพิ่งจะไป  หมาป่าตัวหนึ่งก็มาที่หน้าประตูบ้าน 

แสร้งทำเป็นแม่แพะหลอกลูกหมาให้เปิดประตู

 

小洋听出了狼刺耳的声音没有开门。

xiao3 yang2 ting1 chu1 le lang2 ci4 er3 de sheng1 yin1 mei2 you3 kai1 men2

ลูกแพะฟังเสียงที่ไม่ไพเราะของหมาป่าออกจึงไม่เปิดประตูบ้าน

 

第二次,狼把声音变柔和了些,

di4 er4 ci4 lang2 ba3 sheng1 yin1  bian4  rou2 he2 le xie1

但小羊认出了狼的黑爪子,也没有开门。

dan4 xiao3 yang2 yi3 chu1 le lang2 de hei1  zhua3 zi ye3 mei2 you3 kai1 men2

ครั้งที่สอง หมาป่าทำเสียงเป็นเสียงอ่อนนุ่มลงบ้าง 

แต่ลูกแพะจำขาที่มีเล็บแหลมสีดำของหมาป่าได้

ก็ไม่ได้เปิดประตูอีกเช่นเคย

 

第三次,狼往脚上撒了些白粉。

di4 san1 ci4 lang2 wang3 jiao3 shang4 sa3 le xie1 bai2 fen3

ครั้งที่สาม หมาป่าไปโปรยผงแป้งสีขาวไว้ที่เล็บของมัน

 

小羊以为是妈妈回来了,高兴地去开门。

xiao3 yang2 yi3 wei2 shi4 ma1ma hui2 lai2 le gao1 xing4 de kai1 men2

ลูกแพะคิดว่าเป็นแม่แพะกลับมาแล้ว

ก็ไปเปิดประตูอย่างดีใจ

 

可他们看见的却是一匹狼,小羊吓得藏起来了。

ke3 ta1 men kan4 jian4 de  que4 shi4 yi1 pi3 lang2

xiao3yang2 xia4 de2 le cang2 qi3 lai2 le

แต่ว่าที่พวกมันพบกลับเป็นหมาป่าตัวหนึ่ง 

ลูกแพะตกใจจนไปหลบซ่อนตัว

 

但狼很快就找到了六只小羊,

dan4 lang2 hen3 kuai4 jiu4  zhao3 dao4 le liu4 zhi1 xiao3 yang2

并把他们活生生地吞下了肚里。

bing4 ba3 ta1 men huo2 sheng1 sheng de  tun1 xia4 le du4 li3

แต่หมาป่าเร็วมากจึงจับได้ลูกแพะหกตัว  

แล้วกลืนพวกมันตัวเป็น ๆ  ลงในท้องไป

 

惟一没被找到的就是那只藏在钟盒子里的最小的小羊。

wei2 yi1 mei2 bei4 zhao3 dao4 de jiu4 shi4 na4 zhi1

cang2 zai4 zhong1 he2 zi li3 zui4 xiao3 de xiao3 yang2

จะมีเพียงลูกแพะตัวเล็กสุดที่ไม่ได้ถูกพบนั่นก็คือ

ตัวที่หลบซ่อนอยู่ที่ในกล่องนาฬิกาตัวนั้น

 

羊妈妈回来了,带着最小的羊找到了正在呼呼大睡的狼。

 yang2 ma1ma hui2 lai2 le dai4 zhe zui4 xiao3 de yang2

zhao3 dao4 le zheng4 zai4 hu1 hu1 da4 shui4 de lang2

เมื่อแม่แพะกลับมาแล้ว  ก็ไปพร้อมกับลูกแพะตัวที่เล็กสุด

ได้พบกับหมาป่าที่กำลังนอนหลับสนิทหายใจฟืดฟาด

 

羊妈妈用刀割开了狼圆鼓鼓的肚皮,救出了小羊。

yang2 ma1 ma yong4 dao1 ge1 kai1 le yuan2 gu1 gu1 de du4 zi 

jiu4 chu1 le xiao3 yang2

แม่แพะใช้มีดตัดหนังท้องที่นูน ๆ กลม ๆ ของหมาป่าออก  

ช่วยชีวิตลูกแพะได้

 

 

 

คำศัพท์

羊                    yang2                         แพะ หรือแกะ

临走                 lin2  zou3                   ก่อนไป  กำลังจะไป

陌生人             mo4  sheng2 ren2        คนแปลกหน้า

一匹狼             yi1 pi3 lang2                หมาป่าหนึ่งตัว

假装                jia3 zhuang1                 เสแสร้ง  แสร้งทำ

骗                    pian4                          หลอกลวง  โกหก   ต้ม

刺耳                ci4 er3                         แสบแก้วหู  ไม่น่าฟัง ไม่ไพเราะ

                                          (คำนี้ถ้าแปลตรงตามคำศัพท์ก็คือ แทงหู

                                           เข้าใจง่ายดีนะคะ เสียงไม่น่าฟังแทงแก้วหู)

声音                sheng1 yin1                 เสียง

柔和                rou2 he 2                       อ่อนนุ่มละมุนละไม

爪子                zhua3 zi                       ขาที่มีเล็บแหลม

撒                    sa3                             หว่าน โปรยปราย

白粉                bai2 fen3                      ผงแป้งสีขาว

藏                    cang1                          หลบ ซ่อนเร้น

惟一                wei2  yi1                     จะมีเพียงหนึ่ง....... เท่านั้น  

                                                         จะมีเพียงแต่......เท่านั้น

钟盒子            zhong1 he2 zi                กล่องนาฬิกา

活生生            huo2 sheng1 sheng1      ยังเป็น ๆ อยู่   เห็นอยู่โทนโท่   เป็นจริง    

                                                         (คำนี้น่าสนใจจริง ๆ)

吞                   tun1                            กลืน

呼                  hu1                              หายใจออก (ทั้งทางปากและจมุก)

割                  ge1                              ตัด

鼓                  gu1                             พองขึ้น  นูนขึ้น

救                  jiu4                             ช่วยชีวิต

 

 

 

 


ที่มา exteen01140 โดย วลัยลักษณ์ ภู่เจริญ 2011-10-18 20:54:46 v : 8889ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา