เธ„เธฃเธนเธ”เธต 4.0
บทความเพื่อเผยแพร่
ส่งบทความ คลิกที่นี่
 ครูดีในยุค4.0 ครูรัชนี กนกพรพรรณ
  : โดย ชื่อนายธนสรรค์ กนกพรพรรณ รหัสนักศึกษา6180110121คบ.การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
 ครูดีในยุค4.0 ครูอรชร รักษ์สิทธิ์
  : โดย นางสาวอรวรรณ รักษ์สิทธิ์ รหัสนักศึกษา6180110117 การศึกษษพิเศษ-ภาษาไทย
 ครูดี4.0ตามแนวคิดของฉัน
  : โดย น.ส.น้ำฝน หงษ์ไธสง
 ครูดี4.0ในความคิดของฉัน
  : โดย นางสาวอุบลวรรณ สืบเสระ
 ((บท)สัมภาษณ์ครูดี 4.0 คุณครูเมลิษา แสนนา
  : โดย นางสาวปริสุทธิ์ แสนนา 5680107219 ค.บ.ภาษาไทย
 ครูดี 4.0 ในแนวคิดของฉัน
  : โดย น.ส.ศานันทินี เนียมกิ่ง
 ครูดี 4.0 ในแนวคิดของฉัน
  : โดย น.ส.ศานันทินี เนียมกิ่ง
 ครูดี 4.0 ในความคิดข้าพเจ้า
  : โดย ภานุวิชญ์ โมกศรี
 ครูดี 4.0
  : โดย ภานุวิชญ์ โมกศรี
 ครูดี4.0ตามแนวคิดของฉัน
  : โดย น.ส.นิลมณี ศิริเม
 ครูดียุค 4.0
  : โดย นางสาวนันทิพร พือขุนทด รหัสนักศึกษา 6180110123 สาขาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
 ครูดียุค 4.0
  : โดย นางสาวสุพัตรา อาศาเมือง รหัสนักศึกษา 6180110115
 ครูดี 4.0 ตามแนวคิดของข้าพเจ้า(นางสาวธชนก จันทร์อร่าม)
  : โดย นางสาวธนชนก จันทร์อร่าม รหัสนักศึกษา 6180110102 คบ.การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
 ครูดี4.0(ครูเสน่ห์ ฉวยกระโทก)
  : โดย นางสาวพิชญาภา อันทรินทร์ ค.บ การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
 ครูดี 4.0 (วรรณภา ใหญ่จันทึก)
  : โดย นางสาววรรณภา ใหญ่จันทึก
 ครูดี 4.0 ตามแนวคิดของข้าพเจ้า(นางสาวนวพัชร ศูนย์คำ)
  : โดย นางสาวนวพัชร ศูนย์คำ รหัสนักศึกษา 6180110104 คบ.การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
 ครูดีในยุค4.0 ตามความคิดของข้าพเจ้า
  : โดย นางสาวธิดารัตน์ ห่วงยวนกลาง รหัสนักศึกษา 6180110103 คบ.การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
 ครูดียุค 4.0 ควรเป็นอย่างไร?
  : โดย นางสาวนันทิพร พือขุนทด รหัสนักศึกษา 6180110123 สาขาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
 ครูดี4.0ตามแนวคิดของฉัน
  : โดย น.ส.น้ำฝน หงษ์ไธสง
 ครูดีในยุค 4.0
  : โดย นางสาวพชรมน ศรีเมือง รหัสนักศึกษา6180110110 สาขาการศึกพิเศษ-ภาษาไทย
 ครูดีในยุค 4.0 ในความหมายของ นาสาวนิตยาภรณ์ คำเกิดภูมี
  : โดย นางสาวนิตยาภรณ์ คำเกิดภูมี รหัสนักศึกษา 6180110106 คบ.การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
 ครูดี 4.0 (ภมรพรรณ์ ทิชัย)
  : โดย นางสาวภมรพรรณ์ ทิชัย
 ครูดี 4.0 ตามความคิดของข้าพเจ้า
  : โดย นางสาวปวีณา สนิทสิงห์ รหัสนักศึกษา 6180110109 คบ.การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
 ครูดี4.0ในความคิดของนางสาวจิราวรรร โพธิ์เย็น
  : โดย นางสาวจิราวรรณ โพธิ์เย็น รหัสนักศึกษา 6180110101 สาขาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
 ครูดีในยุค 4.0 ความหมายของนางสาวปฐมพร คำโสภา
  : โดย นางสาวปฐมพร คำโสภา
 ครูดี4.0ตามความคิดของข้าพเจ้า
  : โดย นางสาวอรดา ทุมภิรา
 ครูดี4.0ตามความคิดของข้าพเจ้า
  : โดย นางสาววิมลสิริ จินดาวงษ์
 ครูดี4.0ในความคิดคุณครู
  : โดย นางสาวอรดา ทุมภิรา แก้ไข
 ครูดี4.0 (คุณครูวัชรพงษ์ สำราญรมย์)
  : โดย นายธนธรณ์ บารมี
 ครูที่ดีในยุค 4.0
  : โดย นายธนธรณ์ บารมี รหัสนักศึกษา 6180110120 ชั้นปีที่1/2561 คบ.การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
 ครูดี 4.0 (คุณครูอนุรักษ์ เศษรักษา)
  : โดย นางสาวธนชนก จันทร์อร่าม รหัสนักศึกษา 6180110102 คบ.การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
 ครูดี4.0
  : โดย น.ส.วิภากมล ชัยศรีรัมย์
 ครูดี4.0 ครูประภาศรีื หารสงคราม
  : โดย น.ส.นิลมณี ศิริเม
 ครูดียุค 4.0 ในทรรศนะของนางสาวณัฐกานต์ จรกา
  : โดย นางสาวณัฐกานต์ จรกา คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป รหัส6180105106
 ครูดี 4.0
  : โดย นางสาวถาวรีย์ สุขถาวร


หน้า       


ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
โทร. 0896263747
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design