เธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃ
Happy Workplace
บทความเพื่อเผยแพร่
ส่งบทความ คลิกที่นี่
 การทำงานเป็นทีม ( มดข้ามน้ำ )
  : โดย นางภาวนา กโนทร
 การทำงานเป็นทีม(มด)
  : โดย สุกัญญา ชาฤทธิ์
 ภูมิรู้
  : โดย สมาชิกกลุ่มที่ 1 บริหารการศึกษารุ่น 18
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางสาวเกศินี กาดกลางดอน
 บุคลิกภาพผู้นำ ด้านภูมิฐาน
  : โดย สมาชิก กลุ่ม 3
 ภูมิใจ การยกย่อง รางวัล
  : โดย นายธีระศักดิ์ อินยาพงษ์
 ภูมิรู้
  : โดย สมาชิกกลุ่มที่ 1
 ภูมิธรรม คณธรรม จริยธรรม
  : โดย จัดทำโดย 1. นางสาวเกศินี กาดกลางดอน รหัสประจำตัวนักศึกษา 58D0101102 2. นางสาวนิภารัตน์ นรักษ์มาก รหัสประจำตัวนักศึกษา 58D0101106 3. นางสาวพณัทดา วิเชียร รหัสประจำตัวนักศึกษา 58D0101108 4. นางภาวนา กโนทร รหัสประจำตัวนักศึกษา 58D0101109 5. นางศิริรัตน์ ฆ้องโนนสูง รหัสประจำตัวนักศึก
 การทำงานเป็นทีม(มดข้ามน้ำ)
  : โดย นายญาณพล พันธ์คำ
 การทำงานเป็นทีม
  : โดย นางสาวสุนทร นามใหม่
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางอนงนาฎ คชวงค์ รหัส 58D0101117
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย น.ส.นิภารัตน์ นรักษ์มาก รหัส 58D0101106
 การทำงานเป็นทีม(มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางสาวจุฑามาศ สิทธิบุศย์
 มดทำงานเป็นทีม(จิ๋วแต่แจ๋ว)
  : โดย นายอัคคเดช สิมาตา
 การทำงานเป็นทีม (มด)
  : โดย นางสุกัญญา ชาฤทธิ์
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางอนงนาฎ คชวงค์ รหัส 58D010117 ป.โท การบริหารการศึกษา รุ่น 18
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย น.ส.นิภารัตน์ นรักษ์มาก รหัส 58D0101106 ป.โท การบริหารการศึกษา รุ่น 18
 การทำงานเป็นทีม(มดข้ามน้ำ)
  : โดย จุฑามาศ สิทธิบุศย์
 การทำงานเป็นทีม(มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางสาวพณัทดา วิเชียร
 การทำงานเป็นทีม มดข้ามน้ำ
  : โดย นางสาวเกศินี กาดกลางดอน
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางสาวเสาวลักษณ์ ยมรัตน์
 การทำงานเป็นทีม (มด)
  : โดย นางอุไรวัลย์ สิมาเพชร
 การทำงานเป็นทีม (มด)
  : โดย นางอุไรวัลย์ สิมาเพชร
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางสาวกัญจนพร ยวนกระโทก
 การทำงานเป็นทีม
  : โดย สายสุนีย์ ใจกล้า
 การทำงานเป็นทีม(มดข้ามน้ำ)
  : โดย นายญาณพล พันธ์คำ
 สรุปความคิดเห็นจากการชมคลิปวีดีโอ เรื่อง มดข้ามน้ำ
  : โดย นางสุภาพรรณ์ เทียนโพธิ์
 การทำงานเป็นทีม (มด)
  : โดย นายสุรชัย ชูศักดิ์
 การทำงานเป็นทีม(มด)
  : โดย ปิยมาศ ฉายชูวงษ์
 มดทำงานเป็นทีม
  : โดย นายสิทธิกร พะวิขุณี
 มดข้ามน้ำ
  : โดย นายวิสิทธิ์ จันณรงค์
 มดข้ามน้ำ
  : โดย นายวิสิทธิ์ จันณรงค์
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางสาวสุนทร นามใหม่
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย น.ส.นิภารัตน์ นรักษ์มาก รหัส 58D0101106 ป.โท การบริหารการศึกษา รุ่น 18
 การทำงานเป็นทีมของมดข้ามน้ำ
  : โดย นางศิริรัตน์ ฆ้องโนนสูง


หน้า  


ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
โทร. 0896263747
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design