เน‚เธซเธฅเธ”เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเธŸเธฃเธต
การบริหารโภชนาการในร.ร.
หนังสือ เส้นทางครูมืออาชีพ
รูปแบบ Model
มาตรฐาวิชาชพ
มาตรฐาวิชาชพ
งานวิจัย การวางผังชุมชน
งดเหล้าเข้าพรรษา
คู่มือพัฒนาชุมชน
การสร้างเสริมศักยภาพชุมชน
การพัฒนาชุมชนเขตเมือง
หนังสือ "สอนนอกกรอบ: ยุทธวิธีจับใจศิษย์"
ภาวะผู้นำ กับธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
อภิวัฒน์การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย
สอนนอกกรอบ
การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)
หนังสือ ประเทศไทยกับอาเซี่ยน
หนังสือ "ครูเพื่อศิษย์" โหลดฟรี
แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ
อย่าให้เด็กเครียดเกินไป (หนังสือ)
การสร้างวินัยเชิงบวก (หนังสือ)
โหลด หนังสือได้รับรับรางวัลโนเบล
วารสารวิชาการ ม.หอการค้าไทย
หน้า 1 

ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม
Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design