เธ เธฒเธงเธฐเธœเธนเน‰เธ™เธณ
วิทยากร การบริหารการเปลี่ยนแปลง บุคลากร โครงการกองทุนโลก
หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำและการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกในการทำงาน
ผู้นำ
คุณลักษณะผู้นำ ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หนังสือ คุณลักษณะผู้นำฯ ด้านบุคลิกภาพ
เทคนิคพัฒนาผู้ร่วมงาน
หลักในการมอบหมายงาน
กรรมการสอบ ป.โท ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ผู้นำที่ดี
ข้อคิด "ผู้นำ" 29/9/2012
ข้อคิด ผู้นำ 29/9/2012
คำคมผู้นำ 28/9/2012
ข้อคิด "ผู้นำ" 21/9/2012
ผู้นำ /ทีมงานแบบมด
Management Skills VS Leadership Skills
Leaders vs. Managers
Leadership Styles
Teamwork/ทำงานเป็นทีม
หัวหน้างานที่ดี
ทักษะที่หัวหน้างานควรมี
ประชานิยม / ประชาระทม
"ทุกคนมี ....ผมเชื่ออย่างนั้น"
ผู้นำแบบหญิงไทย
นายกกับปัญหานำ (น้ำ)
คำคมนักบริหาร
คำคม "สั่งสมความรู้ ประสบการณ์ ไว้เหมือนกับน้ำในเขื่อน"
ประเภทของผู้นำโดยทั่วไป
5 ความสามารถที่ผู้นำควรมี
Imagine Leadership
10 Principles of Leadership: (10หลักการภาวะผู้นำ)
Leadership Transformation Model
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์
Leadership Definitions
ทำงานให้ก้าวหน้าได้อย่างไร
เจ้านายที่ดี
เจ้านายในฝัน
10 นิสัยที่เจ้านายปลื้ม
เจ้านาย 10 ประ้ภท
คลองใจคน หลายเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง
ภาวะผู้นำ
ภาวะผู้นำ : สมรรถนะหลักของผู้บริหารในยุคปฏิรูป
“ลับคม” ภาวะผู้นำ
Leadership Model
บันทึกผู้นำ
ภาวะผู้นำกับการบริหารที่ดี
องค์ประกอบความสำเร็จของผู้นำ
คุณลักษณะผู้นำเชิงอีเล็คโทนิกส์
บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ
การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
ความหมายของ ภาวะผู้นำ
สไลท์ ภาวะผู้นำผู้บริหาร
ภาวะผู้นำ Powerpoint
ผู้นำมีความหมายอย่างไร
ภาวะผู้นำ (ป.อ.ปยุตโต)
สมรรถนะหลักของผู้บริหารในยุคปฏิรูป
ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้บริหารที่ดี
Leadership and motivation at work. (VDO)
VDO พญาสุนัข "ยอดผู้นำ"
คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์
คุณลักษณะผู้นำ
เทคนิคการนำที่เหนือชั้น
ผู้นำโรงเรียนกับการกำหนดทิศทาง
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership)
หน้า 1  2 

ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม
Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design