เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 61 ภาค ก
โลกกำลังเข้าสู่ยุค “การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่”
ครูดีในดวงใจ 2555
ปรัชญา
ลักษณะครูที่ดีในประเทศเพื่อนบ้าน
ลักษณะครูที่ดีในประเทศเพื่อนบ้าน
ครู คือใคร
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
เส้นทางครูมืออาชีพ..ครูผู้ช่วย
หนังสือ เส้นทางครูมืออาชีพ
หนังสือ "สอนนอกกรอบ: ยุทธวิธีจับใจศิษย์"
ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
คุณลักษณะผู้นำ ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หนังสือ คุณลักษณะผู้นำฯ ด้านบุคลิกภาพ
พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)
บุคคลแห่งการเรียนรู้
เงินไม่ใช่พระเจ้า
ปัญหาการศึกษาไทยอยู่ที่ไหน
ครูในศตวรรษที่ 21
เทคนิคฝึกสมอง
หาดทรายแก้ว Glass Beach
การประเมินตามสภาพจริง
อยากเป็นนักบิน
สอบใบประกอบวิชาชีพครู
เรียนรู้เรื่อง IQ
มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับติดโลก
พิพิธภัณฑ์การเมือง
รีเอนจิเนียริ่งระดับอุดมศึกษา (Reengineering in Higher Eduacation)
คำแถลง ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ปัญหาการศึกษาไทย
ช่วงเวลาเดียวกัน ไทย- เทศ ทำไรกัน
บรรยาย "ภาวะผู้นำกับความสำเร็จขององค์กร" อบจ. อุบลราชธานี
งานมหกรรมทางการศึกษา ครั้งที่ 6 EDUCA 2013
เด็กฟินแลนด์ทักษะทางปัญญาสูงที่สุด
ระบบการศึกษาไทย ความล้มเหลว
Education in Thailand: A Terrible Failure
บทเรียนสนทนาภาษาจีน TIME AND DAYS
สนทนาภาษาจีน : ขึ้นรถแท๊กซี่ [打出租车]
Problem-Based Learning
ประวัตินครราชสีมา
นำเสนออย่างมืออาชีพ
การสร้างวินัยของคนญี่ปุ่น
การฝึกความจำ
พื้นที่กระเพาะหมู/สมุทรปราการ
ลูกพร้อมมีมือถือเป็นของตัวหรือยัง?
ปราสาทหินพนมวัน นครราชสีมา
ข้อคิดของอำนาจ/อิทธิพล
การศึกษาไทย ทำไมไร้คุณภาพ?
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระบบการศึกษาในสิงคโปร์
ระบบการศึกษาในสิงคโปร์
วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้
จุดอ่อนของคนไทย10ประการ
วันครู ครั้งที่ 57 "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู"
ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ/ชำนาญพิเศษ
'ศธ.'ปรับระเบียบทรงผมนร.ใหม่
หอดูดาวแห่งชาติ
กระทงไฮเทค AEC หนึ่งเดียวในโลก
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มารยาทไทย งามอย่างไทย
สำรวจนิสัยคนไทย
กษัตริยาธิราช ชนชาติไทย
พระมหากษัตริย์ในดวงใจ
นิติฯ มธ.เสนอปรับหลักสูตร กม.ใหม่ หลังเปลี่ยนแปลง รธน.บ่อยครั้ง
สพฐ.เตรียมจัดสอบ NT 3 ด้าน ก.พ.56
สำนักงบเปิดช่อง ศธ.ซื้อแท็บเล็ตแจก นร.ทุกชั้นปี !!
ปลุกอุดมการณ์รักชาติ
ปฏิรูปการศึกษา รอบ 2
ดร.นิติภูมิ/อาเซียน.
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ปัญหาครูไทย คศ... 3 คศ 4
แก้วิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย
ไม้กลายเป็นหินที่จ.ตาก
รัฐธรรมนูญ 2550
Observing Body Language
32 tips on Public Speaking
โรงเรียนทางเลือก
ครูคนใหม่
นักศึกษาครูสู่ครูมืออาชีพ
สสวท PISA การประเมิน
สสวท PISA
เทคโนโลยีล้ำสมัยในอดีต
ดร. แสวง เรื่องทำนาไม่ไ
ยางนาสร้างป่า/สร้างเงิน
สัญญาณวันสิ้นโลก
About Singapore /รู้จักสิงคโปร์
บ้านดินชาวจีนโบราณ อัจฉริยะแห่งการออกแบบ
ยอดสิ่งประดิษฐ์จีนโบราณ
ข้อคิดจากบิล เกตต์ เจ้าพ่อMicrosoft
ประชานิยม / ประชาระทม
อันดับคอร์รัปชั่น ไทยรั้งที่ 80
เปิดใจ รมต.ศึกษา กับเสื้อแดง
ทิ้งตั๋วสร้างรอยยิ้ม
บัณฑิต "คิดดีทำดี"
Nick ไม่เคยยอมแพ้
เตรียมตัววัดประเมินผล
เตรียมตัววัดประเมินผล
เตรียมตัววัดประเมินผล
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ให้แนวทางร.ร.มาตรฐานสากล
กลยุทธ์แก้วิกฤติเด็กไทย 'ยุคไซเบอร์'
เกี่ยวกับอาเซี่ยน
กรณีปราสาทพระวิหาร
สังเกตธนบัตรปลอมได้อย่างไร
คุณค่าของเวลา
11 ข้อคิดดีๆ จาก บิล เกตต์ ที่โรงเรียนไม้ได้สอน
เปิด! หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา (ฉบับใหม่)
เผยผลเลือกตั้ง 2 กรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.แทนที่ว่าง
เจตนารมณ์ โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
ขั้นตอนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระบบเศรษฐกิจองค ิ ความรู้
สมอง / การเรียนรู้ของสมอง
สพฐ.ครวญเป็นจำเลย คุณภาพนักเรียนตกต่ำ
จี้ศธ.วางระบบ "ครูคืนถิ่น" หวั่นแห่ย้ายทำขาดแคลน
กล้าคิดกล้าเปลี่ยนการศึกษาไทย
เว็บทางการศึกษาต่างประเทศน่าสนใจ
ครูมืออาชีพ : สิ่งจำเป็นที่ควรมีและควรเป็น
ประชาคมอาเซี่ยน
ประเทศจีน
ท่องโลกอาเซี่ยน
ภาพลวงตา ( สมอง กับ ไอซ์แล็บ )
ความฉลาดของคน
วิธีคิดอย่างคนเก่ง
ประเทศไทยในอดีด
การออกเสียง-พินอิน
สามวันจับปลา สองวันตากแห (สำนวนจีน)
ใจคนแลกกับใจคน ครึ่งชั่งแลกกับครึ่งชั่ง (สำนวนจีน)
6 ขั้นจัดการสอนได้ทุกสิ่ง
6 steps to teach anything
สิ่งจำเป็นสำหรับ"ครูมืออาชีพ"
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก
การคิดและพฤติกรรมการคิด
สมองกับการคิด
ทำไมต้องปฎิรูแการศึกษารอบ 2 (VDO)
ปฎิรูปการศึกษา อภิสิิทธิ์ (VDO)
พระอภัยมณีเป็นพ่อหม้าย
ศูนย์รวม E-Learning
ทฤษฏีเซลล์กระจกเงา
ฟังเพลง MOZART ก่อนสอบ
ครูมืออาชีพ
ชื่อรัฐ ในสหรัฐอเมริกา
การประเมินโครงการ โดยCIPP Model
การวางแผน
อัจฉริยะสร้างได้ ความสุขก็สร้างได้
หนังสือ สมรรถนะการศึกษาไทยในเวธีสากล
ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ ๒ เพื่อให้ เรียน รู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (VDO)
พหุปัญญา (VDO)
สอนคุณธรรมให้ผู้เรียนเกิดความสามัคคี
โรงเรียนแห่งความคิด
การใช้ข้อมูลในการบริหารโรงเรียน
เสริมศักยภาพการเรียนของเด็ก
แววอัจฉริยะ
เทคนิคทำให้เด็กอ่านออกอ่านได้
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี Native Command Queuing (NCQ)
อยากเก่ง ทำอย่างไร..
วินัย 5 ประการสำหรับองค์การแห่งการเรียนรู้
"Beauty is in the eye of the beholder"
'Foot in Mouth'
การอ่านแบบข้าม (Skimming)
การอ่านจับใจความสำคัญ Reading for Main Idea
ภาษาอังกฤษสำหรับการไปทานอาหารนอกบ้าน
ประวัติ วันพ่อแห่งชาติ
อนุสาวรีย์วีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ
พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี
ปฏิรูปประเทศไทย เริ่มด้วยร่วมใจปฏิรูปการศึกษา
2 โจ๋โปรแกรมเมอร์ เตือนภัยไกลระเบิด
หลักการจัดการศึกษายุคใหม่
ชื่อ ที่อยู่โรงเรียนขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ
ประชาธิปไตย (ของใคร)
ประวัติท้าวสุรนารี
12 เคล็ดลับสำหรับผู้บริหาร ดร.จรวยพร ธรณินทร์ อ
ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง
ศูนย์รวมหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง (โหลดเล่มเต็ม)
นโยบาย3D อ่าน/โหลดหนังสือทั้งเล่ม
ความเป็นมาของ นาโน (สื่อมัลติมิเดี่ย)
วิทยาศาสตร์ พื้นพิภพ (สื่อมัลติมิเดี่ย)
Presentation เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561)
ความเป็นมาการศึกษาในเวียดนาม
six Thinking Hats
ผลการสัมมนา เรื่อง ปฏิรูปประเทศไทย เริ่มด้วยร่วมใจปฏิรูปการศึกษา
ยุทศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2551-2555 (หนังสือ)
สติปัญญาทารก
หลักการเรียนรู้ของมนุษย์
สื่อมัลติมิเดี่ย ทางการศึกษา
คณิตคิดสนุก E-Book
E Book คณิตม.ต้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์
ระบบบริหารการเรียนการสอน
หลักสูตรแกนกลาง 2551
สื่อการสอน อาหาร 4 ภาค
เรียนคณิตศาสตร์ ออนไลท์
ชุดการเรียนรู้ไดโนเสาร์
เรียนภาษาไทย ออนไลท์
ศิลป์ ออนไลท์
เรียนสังคมศึกษา ออนไลท์ ช่วงชั้นที่ 3
เรียนเคมี ออนไลท์ ช่วงชั้นที่ 4
เรียนอังกฤษ ออนไลท์
เรียนรู้โคราช (ผ่านอินเตอร์เน็ต)
เทศนาโวหาร
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชีววิทยา
แนวทางการพัฒนาเว็บ
สร้างสมองเด็กให้ฉลาด
รูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
การสอน 6 ขั้น
เรียนรู้วางแผนค่าใช้จ่าย เรียนรู้ด้วยตนเอง
เรียนรู้ด้วยตนเอง "เรื่องประหยัดและออม" 1
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ครู ผู้บริหาร
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัว 9 ประการ
ความสำคัญและความจำเป็นของการนำมาตรฐานสู่โรงเรียนและห้องเรียน
รูปแบบการพัฒนาผู้นำ
สื่อชืววิทยา
หน้า 1  2  3  4  5 

ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม
Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design