ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรพัฒนาภาวะผู้นำ วิทยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หนังสือ โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก
อาเซียนเพชรยอดมงกุฎไม่เน้นข้อสอบท่องจำ
อาชีวะคัด15 ผลงานสุดยอดสื่อการเรียนรู้ไอซีที
ระบบการศึกษาไทย ความล้มเหลว
Education in Thailand: A Terrible Failure
เปิดตำนานเกิร์ลกรุ๊ปพม่า
100 อันดับแบรนด์ยอดนิยมของคนไทย ปี 2013
กล้วยแขกอร่อย 3 โลกที่โคราช
ชูวิทย์ เผยเทคนิคที่มาคลิปเสียงฉาว
'มาร์ค' ฟันธง! คลิปเสียงเป็นของจริง
สอบคลิปเสียง'ทักษิณ-ยุทธศักดิ์'
สุกำพลยันถอดยศ อภิสิทธิ์หนีทหารทำถูกแล้ว
สีการ้อง ‘เณรคำ‘ ข่มขู่ถอนแจ้งความตั้งแต่ปี 53
วันแรกสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ
ตร.คาดหน้ากากขาวชุมนุมวันนี้3พันคน
สัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖
หนังสือภาวะผู้นำ โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ หนังสือความเป็นครู โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือบริหารจัดการความขัดแย้ง
คุณทำได้
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือความเป็นครู หลักการ
และปรัชญาการศึกษา
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือหักเหลี่ยมความเครียด
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
 
 
Hello Asian+
Understanding Yingluck's ASEAN SUMMIT speech
2011 ASEAN-BIS: Keynote Speech by Mr. Chairul Tanjung
2011 ASEAN-BIS
Concepts for the East Asia Summit
ธรรมศาสตร์กับอาเซี่ยน
เลขาธิการอาเซี่ยน/ตำรวจไทย
จ.สงขลากับเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน
ASEAN Focus Part 35 (โฟกัสย่างกุ้ง)
ASEAN Focus Part 34 (วัฒนธรรมการกิน 2)
ASEAN Focus Part 33 (สิงคโปร์พัฒนาแล้ว?)
ASEAN Focus Part 21 (ตอน กีฬายอดนิยม)
ASEAN Focus Part 20 (ตอน ยี่ห้อท้องถิ่น)
ASEAN Focus Part 27(สัญลักษณ์แห่งการเรียนรู้)
ผลวิจัยบุคลากรทางการศึกษารู้เรื่องอาเซี่ยนน้อย
ASEAN Focus Part 32 (ตอน ผักเป็นมิตรกับชีวิตคน)
เผยแพร่ผลงานครู อาจารย์
 ส่งงานที่2เรืองการริเริ่มสร้างสรรค์
  : โดย นางประกาย เวชสูงเนิน รหัส 555
 ส่งงานที่1 ใหม่ (เรื่อง ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา)
  : โดย นางประกาย เวชสูงเนิน รหัส 555
 การศึกษา Professional Learning Community
  : โดย นางสาวศิริพร ศักดิ์สุวรรณ รหัส
 พัฒนาการทางสติปัญญา
  : โดย นายประวิทย์ชัย อัมพร 5550051
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย
  : โดย นางราชัญ กาไชย
 Professional Learning Community
  : โดย น.ส.จุฑาทิพย์ โชคชัยสิริพัฒน
 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
  : โดย ดนัย คัมภิรานนท์ 5550022
การบริหารการศึกษา
การศึกษา
วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้
จุดอ่อนของคนไทย10ประการ
วันครู ครั้งที่ 57 "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู"
ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ/ชำนาญพิเศษ
'ศธ.'ปรับระเบียบทรงผมนร.ใหม่
หอดูดาวแห่งชาติ
กระทงไฮเทค AEC หนึ่งเดียวในโลก
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มารยาทไทย งามอย่างไทย
สำรวจนิสัยคนไทย
กษัตริยาธิราช ชนชาติไทย
พระมหากษัตริย์ในดวงใจ
นิติฯ มธ.เสนอปรับหลักสูตร กม.ใหม่ หลังเปลี่ยนแปลง รธน.บ่อยครั้ง
สพฐ.เตรียมจัดสอบ NT 3 ด้าน ก.พ.56
ภาวะผู้นำ
ความหมายของ ภาวะผู้นำ
สไลท์ ภาวะผู้นำผู้บริหาร
ภาวะผู้นำ Powerpoint
ผู้นำมีความหมายอย่างไร
ภาวะผู้นำ (ป.อ.ปยุตโต)
สมรรถนะหลักของผู้บริหารในยุคปฏิรูป
ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้บริหารที่ดี
Leadership and motivation at work. (VDO)
VDO พญาสุนัข "ยอดผู้นำ"
คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์
คุณลักษณะผู้นำ
เทคนิคการนำที่เหนือชั้น
ผู้นำโรงเรียนกับการกำหนดทิศทาง
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership)
สื่อเสริม คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ
ด้านบุคลิกภาพ
เครียดกันทั้งปี
หนังสือ บุคลิกภาพผู้บริหาร
บุคลิกภาพของผู้บริหารโรงเรียน
ขั้นตอนการตัดสินใจ
มารยาทสากลในโต๊ะอาหาร
มารยาทสากล
ด้านการบริหารจัดการ
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)
ฝูงนกรวมตัวไล่ช้างจนต้องล่าถอย
"ทุกคนมี ....ผมเชื่ออย่างนั้น"
Nick ไม่เคยยอมแพ้
เหลง "หัวใจผู้นำ" VDO
ด้านวิชาการ
หลักสูตรแกนกลาง 51 (VDO)
นายกอภิสิทธิ์ กับการปฏิรูปการศึกษา (VDO)
เส้นทางการบริหารหลักสูตรสู่ห้องเรียน
การพัฒนาการศึกษาตามมุมมอง ว.วชิรเมธี
หลักสูตรสถานศึกษาทำได้ไม่ยาก
หลักสูตรแกนกลาง 2551
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะผู้นำ ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
รักษาจิตใจ ด้วยสติและหลักธรรม
หัวใจผู้นำ (Heart of the leader) (VDO)
อริยสัจ 4 อย่างย่อ
ปัญญาชน
พุทธศาสนสุภาษิต
ด้านเทคโนโลยี
วิธีสมัครใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
วิธีสมัคร Blog (VDO)
แนะนำการสมัครใช้ GMail (VDO)
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีกับการศึกษา
ความเป็นครู
ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการสอนคิด "แบบฝึกเสริมทักษะการคิด"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้าน"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์ข่าว"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์บทร้อยกรอง"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากโฆษณา"
การบริหารจัดการสถานศึกษา
การบริหารโภชนาการในร.ร.
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
แบบจำลองพฤตกรรมครัวเรือน
แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานวิจัย การวางผังชุมชน
งดเหล้าเข้าพรรษา
คู่มือพัฒนาชุมชน
การบริหารธุรกิจ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
แรงจูงใจ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการปฏิบัติงานประจำ
ทำงานเก่งแล้วยังไง?
การวางแผนทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก
ดูดี...ทำได้ไม่ต้องเดี๋ยว
วัฒนธรรมองค์กรแก้ไม่ยาก
กลยุทธ์ฝึกอบรม 360 องศา
ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
มนุษยสัมพันธ์กับงานเลขานุการ
กลยุทธ์ สู่การบริหารธุรกิจอย่างอัจฉริยะ
การบริหารงานบุคคลด้วยกลยุทธ์เชิงรุก
ความสำเร็จทางการบริหาร
เครื่องมือนักบริหารสมัยใหม่
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายทางการศึกษา
กฎหมายทั่วไป
กิจกรรมและผลงาน
จิตวิทยา
คนขี้อิจฉา
ซึมเศร้า.การรักษา
แนวคิดเพื่อสุขภาพจิตดี
Lazy Song - Jeremy and Justin Garcia (censored)
คลิปพ่อ-ลูก.....
แจกกอดฟรี
10 วลีเพื่อคนคิดบวก
10 วลีทรงพลังเพื่อคนคิดบวก
’ไหว้พระจันทร์"
The Purpose of Life.
The Purpose Driven Life
10 Great Motivational Quotes
แบบทดสอบทางจิตวิทยา
Mr. Bean driving on roof of a car
Palaphol พลพล Our Home บ้านเรา
ต่อต้านคอรัปชั่น
สุขภาพอนามัย
โภชนาการรักษามะเร็ง
สารคดี - เจาะลึกเรื่องมะเร็ง
หายใจช้า ๆ พาสุข
มะเฟือง
นิทานชีวิต ตอนเลือด
เรื่องระบบย่อยอาหาร
เรื่องระบบย่อยอาหาร
นิทานชีวิต การหายใจ
ระบบประสาท
สาวอวบหาชุดใส่สวย
นิ้วล็อค ภัยเงียบที่คุณควรรู้
เพลงบรรเลงสวยๆ/ผ่อนคลาย
ความดันโลหิตสูง
เคล็ดไม่ลับ 5 วิธีลดความดัน
ปวดข้อ กระดูก
เพศศึกษา
ศาสนา
สื่อมัลติมีเดีย
ความรักจากพ่อแม่(VDO)เพลง
เคล็ดลับเลี้ยงลูก
กล้วยแปลก
กล้วยค่าง(กลาย)
ไส้เดือนกำจัดปลวก
มารยาทไทย งามอย่างไทย
เที่ยว จ.อ่าทอง
นิสัยคนไทย
สำรวจนิสัยคนไทย
สถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆในไทย.
"นิค" คนสู้ชีวิต
ค่านิยม เด็กไทยวันนี้
หน้าที่พลเมือง
กษัตริยาธิราช ชนชาติไทย
ภาษาอังกฤษน่ารู้
ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการดูหนัง
แนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษ
หนังสั้น the Throught dimention (มิติแห่งความคิด)
Marco & Mario @ Chris Delivery
English Breakfast - Tea Break ได๋ ไดอาน่า 4.9.10
Paula on English Breakfast Show
English Breakfast - Tea Break "ครูเคท" 29.8.10
The Apple is Red (Clip)
Vegetables and Meats (Clip) - English ESL Lesson
Yesterday, Today, Tomorrow (Clip) - English ESL Lesson Kids
Classroom Test (Clip) - English ESL Lesson Kids
In the Park (Clip)
In the Dining Room (Clip)
Rooms in the Home
Interview Tips: Where do you see yourself in 5 years? GOOD
ภาษาจีนน่ารู้
โหลดหนังสือฟรี
สาระร้อยแปด
Classic car
1986 Mercedes-Benz 300SDL Turbo Diesel Start Up, Engine, and In Depth Tour
1984 Mercedes Benz 300SD Turbodiesel
1973 Mercedes-Benz 450SL
1966 Mercedes-Benz 250SE 4spd Start Up, Engine, and In Depth Tour
1960 Mercedes Benz 180D
Montage -- Nathan James Show - Toyota Highlander
TOYOTA TE27 TRUENO 2010年4月3日 トヨタ トレノ
Toyota Corolla AE70 Restoration: The Japanese way!!
Toyota Corolla AE82 Presentation
Toyota AE70 my real story
Toyota Corolla ke70 Tribute>
Toyota AE86 Nissan Skyline sedan DR30
ตำนานโตโยต้า โคโรน่า
2011 Sonata SE Korea
car park in japan


ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

ภาษาจีนน่ารู้
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มเรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรพัฒนาภาวะผู้นำ วิทยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ กฏหมายธุรกิจ จิตวิทยา สื่อมัลติมีเดีย